Posted in Bimtek Keuangan

Diklat Strategi Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

Diklat Strategi Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan tugasnya tidak dibenarkan melakukan secara langsung/tidak langsung baik terhadap kegiatan penjualan jasa, trading,  pekerjaan pemborongan maupun bertindak sebagai penjamin atas penjualan atau pekerjaan/activities; and…

Continue Reading...