Diklat Pertanahan

Diklat Pertanahan adalah suatu kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan yang berkaitan especially di bidang pertanahan. Therefore, tujuan diadakan diklat Pertanahan adalah meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan di bidang Pertanahan agar meningkatnya kinerja yang profesional dan berkompeten.

so, Diklat Pertanahan

Materi Diklat Pemerintahan,  for example (contohnya) adalah :

Diklat Pertanahan